منوچهر سبحانی

درباره من

دکتر منوچهر سبحانی
image

استادیار گروه آموزشی سرامیک @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

منوچهر سبحانی پس از اتمام دیپلم در سال 1378 تحصیل در رشته مهندسی مواد-متالورژی صنعتی را در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز و در سال 1383 به اتمام رساند. دوره کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی مواد گرایش سرامیک در دانشگاه علم و صنعت تهران گذراند. دکتری رشته مهندسی مواد را در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج با مطالعه بر روی رفتار تافنس و مکانیک شکست کامپوزیت های زمینه سرامیکی در سال 1393به انجام رساند. او هم اکنون در دانشگاه سمنان مشغول به تدریس دروس خواص فیزیکی مواد- روش های شناسایی و آنالیز مواد- اصول مهندسی سرامیک- ریاضیات مهندسی برای دوره های کارشناسی و دروس متالورژی پودر پیشرفته - کامپوزیت ها برای دوره های کارشناسی ارشد است....

محقق گوگل

(1399/12/6)

استنادات

234

h-index

9

i10-index

8

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1399/12/3)

استنادات

172

مقالات

14

h-index

8

مؤلفین همکار

21

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1393-1388

دکتری- مهندسی مواد- سرامیک

پژوهشگاه مواد و انرژی

1383-1386

کارشناسی ارشد-مهندسی مواد-سرامیک

علم و صنعت ایران

1378-1383

کارشناسی - متالورژی صنعتی

فردوسی مشهد

تجارب

1393

تدریس دروس آنالیز پیشرفته - شیشه پیشرفته - خواص مواد پیشرفته کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد شاهرود

1389

تدریس دروس ترمودینامیک- خواص حرارتی-شیشه رشته سرامیک

دانشگاه آزاد میبد

مهارت ها

زینترینگ پودر

سنتز نانو مواد اکسیدی

ارزیابی خواص مواد پیشرفته

اولویت های پژوهشی

رفتار منحنی R در تافنس کامپوزیت ها

سرامیک های شفاف

ترمودینامیک محلول های جامد سرامیکی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Effect of HfB2 and WC additives on the ablation resistance of ZrB2–SiC composite coating manufactured by SPS
CERAMICS INTERNATIONAL(2020)
9312187100, ^منوچهر سبحانی*, ^امید میرزائی, محمد ذاکری
The effect of cobalt addition on the meso-porous structured γ-Alumina synthesized by aqueous sol-gel method
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials(2019)
^منوچهر سبحانی*, ^حسین توکلی
Preparation of macro-mesoporous γ-alumina via biology gelatin assisted aqueous sol-gel process
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
^منوچهر سبحانی*, ^حسین توکلی, مهدی دلشاد چرمهینی, مهدی کزازی
تاثیر فاز تقویت کننده و آنیلینگ بر ریزساختارکامپوزیت نانوساختار Al-Mg/Al2O3 تولید شده توسط فرایند آلیاژسازی مکانیکی
مواد و فناوری های پیشرفته(2016)
^منوچهر سبحانی*
Effect of synthesis method on the morphological and electrochemical characteristics of sulfur/MWCNT composite cathode
SOLID STATE IONICS(2016)
Mahdi Kazazi*, Farzin Ghadami, Mohammad Reza Dadfar, ^منوچهر سبحانی, Amir H. Mohammadi
برهمکنش‌ مکانیسم‌های چگالش در رفتار زینترینگ کامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت‌کننده‌ کاربید تیتانیوم
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9611189020, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
مکانیزم تشکیل ترکیبات بین‌فلزی درکامپوزیت Al/TiO2 طی زینترینگ واکنشی درجا
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9521189001, ^منوچهر سبحانی*, ^امید میرزائی
اثر افزودنی کبالت بر سنتز و خواص مکانیکی اسپینل MgAl2O4 در روش سل-ژل
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (imat2019)(2019-10-07)
9511189021, ^منوچهر سبحانی*
ارزیابی رفتار تراکم¬پذیری و خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- نقره
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189014, ^عباس هنربخش رئوف, ^منوچهر سبحانی*, ^سید محمد صادق نوربخش
بررسی مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش لعابی حاوی جوهرهای سرامیکی زرد و آبی زیرکن بر روی فولاد ST37
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189016*, ^مرد علی یوسف پور, ^منوچهر سبحانی, مریم حسینی زری
ساخت و بررسی خواص میکروساختاری سرامیک¬های متخلخل هیدروکسی آپاتیت تهیه شده توسط پروتئین طبیعی آلبومین
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189009, ^منوچهر سبحانی*, ^حسن عبداله پور
تاثیر افزودنی ژلاتین بر مورفولوژی و میکروساختار نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش هم رسوبی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
9411189009*, ^منوچهر سبحانی, ^حسن عبداله پور
بررسی تغییرات کریستالی ناشی از پارامترهای دما و زمان بر روی نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش همرسوبی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
9411189014*, ^عباس هنربخش رئوف, ^منوچهر سبحانی, ^سید محمد صادق نوربخش
بررسي خواص فيزيكي شيميايي جوهرهاي سراميكي پايه زيركون ميكزونيزه شده
مولازاده محسن(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فوم متخلخل هيدروكسي آپاتيت از نانو ذرات سنتز شده به روش هم رسوبي
فلسفي پور مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ و خواص آنتي باكتريال بدنه هيدروكسي آپاتيت نانو ساختار در حضور افزودني نانو نقره
محمدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هيبريدي ريختگي پايه آلومينيوم با ذرات اكسيد موليبدن
عمادي پيمان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو كامپوزيت درجا توليد شده آلومينيوم ـ آلومينايد تيتانيوم به روش متالورژي پودر
جعفري جمال(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو ذرات اسپينلMgAl2o4 دوپ شده توسط كبالت (Co)تهيه شده به روش سل ژل
قايداميني هاروني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ نانو ذرات اسپينلMgAl2o4 دوپ شده توسط كبالت (Co)تهيه شده به روش سل ژل
قايداميني هاروني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار زينترينگ دو مرحله اي كامپوزيت آلومينيوم و كاربيد تيتانيم تهيه شده به روش متالورژي پودر
گودرزي حامد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر زمان آسيا كاري بر خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم و كاربيد تيتانيم
كريمي كشه نيلوفر(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود خواص آبگريزي مقره هاي كامپوزيتي با روش اچ پلاسمايي
احمدي زاده ندا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
A comparison study on the R-curve behavior of alumina/aluminum titanate composites prepared with different TiO2 powders
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS(2016)
^منوچهر سبحانی*, Touradj Ebadzadeh, Mohammad Reza Rahimipour
مطالعه رفتار مقاومت به شوک حرارتی کامپوزیتهای میکرونی و نانوساختار آلومینا/ تیتانات آلومینیوم تهیه شده به روش زینتر واکنشی درجا
مواد و فناوری های پیشرفته(2018)
^منوچهر سبحانی*, تورج عباد زاده, محمدرضا رحیمی پور
بررسی رفتار الکتروشیمیایی و فیزیکی پوشش های سولفوکربونیتریدی ایجاد شده به روش پلاسما الکترولیز دوقطبی برروی فولاد ساده کربنی
(2017-09-11)
سنتز پودر آلومینای گاما در محلول آبی و بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی پودر سنتز شده
(2017-02-27)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
Fundamentals of Ceramics Barsoum   (41 بار دانلود)
کتاب پورتر   (51 بار دانلود)
زینترینگ سرامیک ها   (49 بار دانلود)
انتگرال فوریه   (71 بار دانلود)
سری فوریه   (57 بار دانلود)
ICP-OES and ICP-MS   (25 بار دانلود)
آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)   (43 بار دانلود)
آنالیز XRF   (17 بار دانلود)
آنالیزهای حرارتی   (30 بار دانلود)
تمرین نیمه هادی   (56 بار دانلود)
پراش اشعه X   (42 بار دانلود)
ریخته گری   (1669 بار دانلود)
کارگاه عمومی اتومکانیک2   (107 بار دانلود)
کارگاه عمومی اتومکانیک1   (100 بار دانلود)
تحولات نفوذی و غیر نفوذی   (391 بار دانلود)
رشد دانه   (67 بار دانلود)
ماکرو اچ آلومینیوم   (69 بار دانلود)
چدن ها   (145 بار دانلود)
فولادها   (105 بار دانلود)
انتگرال مختلط کاربرد دوم-سوم   (201 بار دانلود)
انتگرال مختلط کاربرد اول   (202 بار دانلود)
قضیه باقیمانده و انتگرال   (180 بار دانلود)
ساختار اسپینل ها   (293 بار دانلود)
چگالی نمک طعام و سیلیکون   (613 بار دانلود)
دیاگرام فاز آهن-کربن   (98 بار دانلود)
آماده سازی نمونه متالوگرافی   (179 بار دانلود)
ایمنی در آزمایشگاه   (91 بار دانلود)
مواد اولیه   (166 بار دانلود)
رسانش الکتریکی سرامیک ها   (179 بار دانلود)
خواص مکانیکی و شوک حرارتی   (187 بار دانلود)
شیشه ها و شیشه سرامیک   (477 بار دانلود)
بازیافت-تبلورمجدد-رشد   (384 بار دانلود)
تجزیه اسپینودال   (196 بار دانلود)
جوانه زنی   (204 بار دانلود)
پیر سختی   (451 بار دانلود)
انتگرال مختلط   (264 بار دانلود)
انتگرال مختلط پارامتری   (196 بار دانلود)
مشتق توابع مختلط   (687 بار دانلود)
مرحله پایانی زینترینگ   (126 بار دانلود)
مرحله میانی زینترینگ   (142 بار دانلود)
مرحله اول زینترینگ   (188 بار دانلود)
تئوری زینترینگ   (100 بار دانلود)
مقدمه زینترینگ   (103 بار دانلود)
ترکیب پودر   (84 بار دانلود)
ارزیابی خواص پودر   (84 بار دانلود)
اعداد مختلط و توابع مختلط   (1287 بار دانلود)
ریاضی مهندسی مشتقات جزیی 2   (266 بار دانلود)
نفوذ و فصل مشترک   (2260 بار دانلود)
ریاضی مهندسی مشتقات جزیی 1   (257 بار دانلود)
قالب پایان نامه 2   (214 بار دانلود)
خواص مغناطیسی3   (287 بار دانلود)
خواص مغناطیسی2   (1330 بار دانلود)
خواص مغناطیسی   (1680 بار دانلود)
اصول سرامیک ها شکل دهی   (198 بار دانلود)
جنبه تئوری خواص سرامیک ها   (384 بار دانلود)
تمرین کاربرد انتگرال مختلط   (409 بار دانلود)
سری لورنت   (1136 بار دانلود)
نگاشت در توابع مختلط   (355 بار دانلود)
ساختار سرامیک ها   (380 بار دانلود)
BET   (1238 بار دانلود)
Grain size 2   (326 بار دانلود)
Grain size 1   (302 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بازررسی های غیرمخرب   (73 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
اصول مهندسی سرامیک   (207 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
مباحث ویژه در سرامیک¬ها   (156 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
متالورژی پودر پیشرفته   (161 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
ریاضیات مهندسی پیشرفته   (173 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
علم مواد   (235 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک و صنایع
کامپوزیت ها   (134 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
ریاضی مهندسی   (251 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
خواص فیزیکی 2   (204 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- گروه مهندسی مواد
m.sobhani@semnan.ac.ir
(+98)2331533380

فرم تماس